Kursy zawodowe Radomsko, szkolenia zawodowe - eLcar

Szkolenia i kursy zawodowe Radomsko

Kurs kwalifikacja wstępna jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewóz rzeczy i osób został zastąpiony dyrektywą unijną. która narzuca, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym ukończyli ten kurs. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma on ułatwić dostęp do pracy w krajach unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2008 roku – dla kategorii prawa jazdy D, D1, D+E, D1 +E.
 • 10 września 2009 roku – dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1 +E
 • Osoby, które posiadają prawo jazdy zdane PRZED tymi datami zapraszamy na SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW

 

Szkolenia okresowe

 • jest prowadzone w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E oraz w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E,
 • jest przeznaczone dla osób wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy i osób,
 • zawiera 35 godzin zajęć,
 • należy odnawiać co pięć lat.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
Kat. C/D (przewóz rzeczy/osób)

Nasza oferta skierowana jest do kierowców, którzy:

 • mają ukończone 21 lat,
 • uzyskali prawo jazdy kategorii „C” po 10 września 2009 roku i do tej pory nie odbyli kursy kwalifikacji na przewóz rzeczy,
 • Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej składa się z 140 godzin podzielonych na:
  • część teoretyczną – 130 godzin,
  • część praktyczną – 10 godzin (w tym jazda w warunkach specjalnych).

Kwalifikacja wstępna
Kat. C/D (przewóz rzeczy/osób)

Kwalifikacja wstępna skierowana jest do osób, które chcą pracować jako kierowcy zawodowi, ale nie osiągnęli jeszcze odpowiedniego wieku. Posiadanie tej kwalifikacji pozwala rozpocząć nam kurs na kategorię „C” po ukończeniu 18 lat.

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z 280 godzin podzielonych na:

 • część teoretyczną – 260 godzin,
 • część praktyczną – 20 godzin (w tym jazda w warunkach specjalnych).

Szkolenia Okresowe (KOD 95)

Oferta wkrótce

Przewóz materiałów niebezpiecznych
ADR podstawowy

Jest to kurs uprawniający do przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas (z wyjątkiem 1 i 7). Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B.

Kurs dzielimy na:

 • początkowy (24 godziny) – przeznaczony dla osób, które ubiegają się pierwszy raz o uprawnienia ADR oraz dla tych, którym uprawnienia wygasły,
 • doskonalący (16 godzin – uzupełniające) – dotyczy kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR zdobyte w ciągu ostatnich pięciu lat.

Przewóz materiałów niebezpiecznych
ADR specjalistyczny

Jest to kurs przeznaczony dla kierowców posiadających kurs ADR, chcących poszerzyć swoje uprawnienia. Aby przystąpić do kursu, należy mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz mieć odbyty kurs ADR podstawowy. Tematykę kursu dzielimy na:

 • przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7.

Wózki Widłowe

Kurs operatora wózka widłowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej – przygotowuje do egzaminu państwowego UDT, który umożliwia podjęcie pracy na terenie naszego kraju. Wydajemy również certyfikaty w języku angielskim oraz niemieckim umożliwiające pracę za granicą.
Otrzymane uprawnienia umożliwiają kierowanie (operowanie) wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG do wysokości podnoszenia 6m. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończony 18. rok życia
 • przynajmniej podstawowe wykształcenie

Szkolenia pod Urząd Dozoru Technicznego

 • Operator podestów ruchomych,
 • Operator żurawia przenośnego – HDS,
 • Operator suwnicy z poziomu roboczego i z kabiny,
 • Operator wózka widłowego.

Do rozpoczęcia kursu wymagane jest ukończenie 18 roku życia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w tych zawodach.

Jak się zapisać?

To proste!

Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie,

a my pokierujemy Cię na drodze do szybkiego uzyskania prawa jazdy!